חשבון מוגבל? יש דרכים להתמודד!


חשבון בנק פרטי ו/או עסקי מהווה את הבסיס לפעילותו של כל אדם פרטי ועל אחת כמה וכמה של כל בית עסק ו/או חברה המבקשים לנהל פעילות תקינה ושוטפת.

הגבלת חשבון בנק, עלולה לגרום לו לנזקים רבים, הן ברמה הכלכלית והן מבחינת אמינותו בעיני ספקים, עובדים, עמיתים ולקוחות.

הגבלת חשבון בנק גוררת עימה נזקים רבים בטווח המיידי וכן נזקים ארוכי טווח החל מנזקים כלכליים, כולל הגבלת פעילות, פגיעה בדירוג אשראי, פגיעה באשראי צרכני ובפעילות אל מול ספקים וכלה בפגיעה ברמת האמינות של בעל החשבון אל מול הבנקים, הספקים, לקוחות, עמיתים וכו'.

אולם, הגבלת חשבון, איננה גזירה משמיים!

החוק מעמיד בידי הלקוח המוגבל כלים עימם יוכל להתמודד עם המצב, ובחלק מהמקרים אף ניתן יהיה להסיר ו/או לעכב את ההגבלה.

החוק קובע כי ישנם 15 ימים בלבד בין הכרזת ההגבלה ועד לכניסתה לתוקף, ורק 20 ימים לערער על ההחלטה. על כן, במקרה בו הוגבל חשבונכם, מומלץ לפנות בהקדם לייעוץ עם גורמים המתמחים בתחום.

#חשבוןמוגבלחמור #חשבוןמוגבל

מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים
מאמרים קודמים
חיפוש לפי תגיות
No tags yet.