Please reload

מאמרים אחרונים

שיפור דירוג אשראי

November 15, 2017

1/4
Please reload

מאמרים נבחרים

מהו דירוג אשראי?

דירוג אשראי צרכני משמעו דירוג האשראי של כל פרט המחזיק בחשבון בנק / כרטיס אשראי.

דירוג האשראי מאפשר לנותן האשראי להעריך את הסיכון שהוא נוטל על עצמו בנתינת האשראי ללקוח.

דירוג האשראי הוא למעשה ציון המעריך את אמידותו של הלקוח ויכלותו לעמוד בתשלומים, לפרוע הלוואות וכו'.

היסטוריית האשראי האישית נשמרת לאורך שנים רבות וכוללת נתונים מבנקים וכרטיסי חיוב, מבנק ישראל, מלשכות ההוצאה לפועל, מכונס הנכסים, מבתי משפט וממקורות מוסמכים אחרים.

 על סמך זאת,  נותן האשראי מקבל החלטות בנוגע לעבודה עם הלקוח.

דירוג האשראי בחברות דירוג האשראי-

חברות דירוג האשראי הגדולות והמוכרות בישראל הן חברות D&B  ו-  BDI.

לחברות אלו יש סולם דירוג משלהן הנמדד ע"פ קריטריונים דומים.

 

בחברת D&B סולם הדירוג הוא בין 1-100 וקיימת חלוקה לרמות סיכון:

סיכון גבוה: 0-15

סיכון גבוה מהממוצע: 16-28

סיכון מעט גבוה מהממוצע: 29-39

סיכון ממוצע: 40-52

סיכון נמוך מהממוצע: 53-69

סיכון נמוך: 70-85

סיכון שולי: 86-100

 

בחברת BDI דירוג הסיכון מתבטא בסולם בין 1-10 :

1: זניח 

2-4: רגיל

5-6: ממוצע

7-8: מעל הממוצע

9: גבוהה

10: מזומן בלבד

בנוסף,  בשתי חברות דירוג האשראי קיים ממוצע ענפי, כאשר העסק מדורג ע"פ סולם התואם לענף העיסוק על בית העסק ובמידה שהוא מדורג  מתחת לממוצע הענפי- פעילותה של החברה עלולה להיפגע בטווח מיידי.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

חיפוש לפי תגיות
Please reload

מאמרים קודמים
בשיתוף עם:

050-656-5900

שיפור דירוג אשראי אישי וחברות

האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל חברה ו/או אדם

© כל הזכויות שמורות לCREDITFIX