מהו חשבון מוגבל


מהו חשבון מוגבל?

בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א (1981) בו מסדיר המחוקק את נושא הגבלות חשבונות בנקאיים, קובע המחוקק כי במידה וסורבו 10 שיקים או יותר בחשבון הבנק, במהלך תקופה של 12 חודשים,ובלבד שחלפו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון- יוגבל חשבון הבנק האמור לתקופה של שנה.

הבנק מחוייב להודיע לבעל החשבון, למיופה הכח ומורשי החתימה בחשבון, על ההחלטה להגביל את חשבונו של הלקוח לאור סירוב השיקים ע"פ התנאים האמורים לעיל.

ההגבלה תירשם במרשם המנוהל בבנק ישראל והודעה על ההגבלה תישלח לכל הבנקים.

מהן המשמעויות של חשבון מוגבל?

 • מיום תחילת ההגבלה חל איסור לפתוח לבעל החשבון חשבונות בנק חדשים, בכל בנק בארץ.

 • אסור למשוך שיק על אותו חשבון מוגבל- כלומר, כל השיקים שימשכו על אותו חשבון מוגבל יוחזרו מסיבת "חשבון מוגבל".

 • הודעה על הגבלת החשבון וסירוב השיקים תועבר למאגרי מידע עסקיים כמו BDI, D&B, ERN, לבנקים, לחברות האשראי.

 • ספקים, לקוחות, משקיעים וגופים נוספים מקבלים את המידע מאותם מאגרים וחברות דירוג אשראי, דבר אשר גורר עימו פגיעה בדירוג האשראי, ביטול אשראי קיים, ופגיעה ישירה וקשה בפעילות בעל החשבון המוגבל.

 • המשמעות החמורה יותר היא ש"הכתם השחור" יהיה בעוכריכם למשך לפחות (!!!) 3 שנים מיום סיום ההגבלה. ובמרבית המקרים ייתכן כי גם 6 ו-7 שנים לאחר סיום ההגבלה עדיין ניתן יהיה למצוא תיעוד אודות ההגבלה בחברות למידע צרכני כאלו ואחרות.

מהו חשבון מוגבל חמור?

ס' 3(א) לחוק השיקים ללא כיסוי, תשמ"א (1981), קובע כי לקוח מוגבל חמור הוא :

 1. לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל

 2. לקוח שהיה מוגבל והוגבל בשנית תוך 3 שנים מהיום שהסתיימה ההגבלה הראשונה.

תקופת ההגבלה בחשבון מוגבל חמור היא 24 חודשים.

מה המשמעות של חשבון מוגבל חמור?

 • אותן הגבלות חלות על חשבון מוגבל "רגיל" שמצוינות לעיל.

 • יוגבלו באופן אוטומטי כל חשבונות הלקוח בכל הבנקים.

 • לקוח מוגבל חמור לא יכול למשוך שיק על אף חשבון.

 • יוגבלו כל החשבונות שמשותפים ללקוח ולאחרים.

 • יוגבלו כל החשבונות בהם הלקוח הוא מיופה כח.

#חשבוןמוגבל #חשבוןמוגבלחמור

מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים
מאמרים קודמים
חיפוש לפי תגיות
No tags yet.