תמונת שחיקת מרווחים במשק - יוני 2017


דן אנד ברדסטריט תמונת מצב חודשית מוסר תשלומים במשק - יוני 2017

שחיקת מרווחים במשק

ההכנסות המצרפיות במשק עולות בצורה מרשימה משנת 2014 ,אבל העלייה לא מדרבנת את האינפלציה כי מתח הרווחים ברוב ענפי המשק נשחק. להערכתנו, יש יותר תחרות במרבית ענפי המסחר והשירותים ויש ירידה ברווחיות במרבית ענפי התעשייה. מינואר 2016 ועד אפריל 2017 ,מדד פדיון כל ענפי הכלכלה )הפדיון המצרפי( עלה בכ-%12 . העלייה בפדיון המצרפי נובעת מעלייה בביקושים שהשוק חווה בתקופה הזו, והוא בא לידי ביטוי בתצרוכת של משקי הבית. ולמרות העלייה בביקושים המקומיים, אנחנו לא רואים עליית מחירים משמעותית – מדד המחירים לצרכן באותה תקופה עלה באופן מינורי והשלים עלייה של כ-%7.1 .התופעה הזו מתרחשת גם במדינות מפותחות אחרות בתקופה הזו ולהערכתנו, ניתן להסביר חלק ממנה על ידי העלייה המשמעותית בנגישות של צרכנים למחירים וביכולת שלהם להשוות. סיבה נוספת היא מחירי היבוא והנגישות למימון, שמאפשרת הגדלת המלאי הזמין למכירה והגברת התחרות כתוצאה מכך.

לדוח המלא>>>

#שחיקתמרווחיםבמשק

מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים
מאמרים קודמים
חיפוש לפי תגיות
No tags yet.