Please reload

עיקבו אחרינו

תמונת מצב חודשית בנושא מדד החוסן במגזר העסקי הנערך ע"י אגף כלכלה מידע ומחקר בקבוצת דן אנד ברדסטריט,

תמונת המצב הנוכחית בוחנת את מצב העסקים מנקודת מבט לוקאלית.

ע"פ נתוני דן אנד ברדסטריט עולה שעל אף שמצב...

תמונת המצב שלפניכם כוללת סיכום של שנת 2017 ותחזית לשנת 2018, ומספקת ניתוח הן ברמה הגלובאלית והן ברמה המקומית. 

2017 הייתה השנה הראשונה מזה עשור, שבה כל 20 הכלכלות הגדולות (G20)רשמו צמיחה חיובית בתוצר...

ירושלים, ‏כ"ה בכסלו תשע"ח

13 דצמבר 2017

הודעה משותפת לעיתונות:

משרד האוצר ובנק ישראל חושפים את המשך התכנית להגברת התחרות בשוק הבנקאות

במטרה להגביר את התחרות ולהקל על הלקוח הבנקאי, הציגו היום שר האוצר, משה...

מדד החוסן הפיננסי במשק עלה בחודש נובמבר ועמד על 31.81 , זוהי עליה של 0.03% לעומת החודש הקודם. המחצית השניה של השנה מאופיינת בשיפור בחוסן הפיננסי במשק, כאשר מספר כשלי הפרעון בקרב עסקים נמצא במגמת ירידה...

חברות דירוג האשראי כפופות לחוקים ייעודיים ולא פעם נרשמים ונכללים בדירוג האשראי פרטים אשר החוק אינו מאפשר לכלול אותם/ לחשוף אותם במידע הצרכני על הלקוח.

כך לדוגמה, לעיתים קרובות ניתן יהיה למצוא תיעוד על...

חשבון בנק פרטי ו/או עסקי מהווה את הבסיס לפעילותו של כל אדם פרטי ועל אחת כמה וכמה של כל בית עסק ו/או חברה המבקשים לנהל פעילות תקינה ושוטפת.

הגבלת חשבון בנק, עלולה לגרום לו לנזקים רבים, הן ברמה הכלכלית ו...