אודות החברה

חברת קרדיט פיקס היא חברה המתמחה במתן פתרונות לשיפור דירוג אשראי אישי ושל חברות. החברה עוסקת בפעילות משולבת של רואי חשבון, כלכלנים, אנליסטים, יועצי מס, ועורכי דין מומחים.

 

עיקר פעילותה של החברה היא ביצירת תשתית עסקית מקצועית לחברות בשילוב אנשי המקצוע של החברה ובשיתוף מלא עם עובדיה. מטרת החברה היא לדאוג לשיפור דירוגי האשראי לזמן הקצר ומתן המלצות לשמירת דירוג האשראי לזמן הארוך.

 

הפעולות קשורות לתחומים רבים בפעילות החברה - דוחות פיננסיים, תפעול שוטף של החברה, הסכמי שכר ביטוחים, הסכמי העסקת עובדים ועזרה בהכנה וקבלת הלוואות בערבות מדינה. הפתרונות האפקטיביים ומתן ההמלצות האופרטיביות שאנו נותנים לחברות בליווי אנשי המקצוע שלנו, מאפשרים את שיפור דירוג האשראי של החברה.

 

בנוסף, פעולות אלו חוסכות לחברה כסף ומשאבים מחד גיסא ומאידך גיסא קבלת אשראי בתנאים טובים. חברת קרדיט פיקס רואה עצמה חלוצה ומובילה בתחומה והיא מהווה את החוט המקשר בין החברות לבין החברות המדרגות את האשראי.